Bio

doek | (dʊk) | (noun): a cloth or a headscarf.

‘Doek | (dʊk) | (noun): Windhoek, the capital city of Namibia.

Doek | (dʊk) | (noun): An independent arts organisation in Namibia.